fbpx

Cắm cờ của những khách hàng Magestore lên bản đồ thế giới

Dec 16,2019

Mỗi khi có khách hàng mới thì Magestorers lại tổ chức cắm 1 lá cờ có gắn logo của khách lên vị trí của quốc gia mà khách hàng đang kinh doanh.

Subscribe to our blog

Get the latest posts in your email

  Tin Tức – Sự Kiện

  Liên lạc với Magestore!

  + 84 024 6295 9562
  + 1-606- 657-768

  facebook.com/Magestorecareers

  insights@magestore.com

  170 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội.

  1750 Montgomery Street 1st Floor, San Francisco, CA 94111, United States.

  Do NOT follow this link or you will be banned from the site!