Gặp gỡ team Magestore tại series 'Chân chất kể tất - Webinar #9: "Thu hút nhân tài thời 4.0 nhờ chiến lược Inbound Recruiting"
Đăng ký tham gia!

Product Owner làm gì

Magestore áp dụng Agile và Scrum trong việc quản lý thực thi các dự án, sản phẩm và công việc hàng ngày. Vậy tại Magestore, Product Owner làm gì?
Nội dung chính

Product Owner là ai

Agile tập trung vào việc chuyển giao giá trị trên từng tính năng độc lập của sản phẩm hơn là chuyển giao tổng lực cùng lúc nhiều tính năng. Các tính năng được quản lý trên một danh sách gọi là Product Backlog dựa theo một tầm nhìn về sản phẩm được mô tả rõ ràng trên Product Roadmap. Điều quan trọng là phải xác định mức độ ưu tiên của các tính năng bằng cách tìm kiếm sự cực đại hóa giá trị của mỗi tính năng.

Vậy Product Owner là vai trò được giao để quản lý Product Backlog có trách nhiệm đảm bảo tạo ra sản phẩm thu về nhiều giá trị nhất dựa trên việc sắp xếp và ưu tiên các tính năng.

Product Owner làm gì?

Product Owner làm gì
 • Đại diện cho tiếng nói của khách hàng, người dùng.
 • Làm rõ các tính năng trên Product Backlog. Mô tả thành các User Stories.
 • Đánh giá giá trị mỗi tính năng trên Product Backlog, ước lượng bao gồm cả chi phí, lợi ích, ROI.
 • Sắp xếp thứ thự ưu tiên các tính năng trên Product Backlog để có thể đạt được mục tiêu và sứ mệnh của sản phẩm.
 • Tối đa hóa giá trị công việc của Development Team mang lại.
 • Đảm bảo rằng  Product Backlog được minh bạch, rõ ràng và dễ truy cập với toàn bộ team phát triển.
 • Đảm bảo rằng Development Team phát triển hiểu được các tính năng và các yêu cầu trong Product Backlog.
 • Theo dõi tiến độ phát triển của dự án/sản phẩm, đảm bảo đi đúng hướng và mục tiêu đề ra.

Tham gia của Product Owner trong Scrum

Tham gia của Product Owner trong Scrum

Quá trình Xác định tầm nhìn của dự án/sản phẩm

 • Xác định tầm nhìn của dự án.
 • Giúp xác định Project Charter và Project Budget

Quá trình Xác định Scrum Master và Stakeholder(s)

 • Giúp xác định Scrum Master cho dự án.
 • Xác định người liên quan (Stakeholders), và vai trò của họ.

Quá trình Xây dựng Development Team

Quá trình Xác định ưu tiên trên Product Backlog

 • Đánh giá ưu tiên các mục trên  Product Backlog
 • Xác địnhc ác tiêu chí đánh giá hoàn thành (Defines Done Criteria) của mỗi hạng mục.

Quá trình Thiết lập User Stories

 • xác định mục tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria) cho mỗi User Story

Quá trình Xác định Sprint Backlog

Quá trình Xác định Tasks và estimate

Quá trình Vận hành trong Sprint

 • Cung cấp các phản hồi về sản phẩm và chất lượng dự án cho Scrum Master và Development.
 • Cung cấp các phản hồi cho Scrum Master và  Development Team

Quá trình Sprint Review

 • Cập nhật kế hoạch Release và Sắp xếp ưu tiên trên  Product Backlog.

Quá trình Bàn giao sản phẩm đến khách hàng

 • Hỗ trợ việc bàn giao sản phẩm, thông báo và phối hợp với khách hàng nhận bàn giao.

Quá trình Retrospective

Cuộc sống hàng ngày của Product Owner tại Magestore

Cuộc sống hàng ngày của Product Owner tại Magestore

Lịch trình minh họa sau có thể khác nhau tùy thuộc từng team, sản phẩm, dự án và ngày trong tuần.

 • 07:30 - 08:00: giao tiếp với khách hàng, người dùng và ban giám đốc để hiểu rõ mong muốn, định hướng và tầm nhìn sản phẩm.
 • 08:30 - 09:30: giao tiếp với Development Team để giải thích rõ các requirement của mỗi User Story,và giúp đỡ họ trong việc lập kế hoạch ngày, tuần.
 • 09:30 - 10:00: sắp xếp ưu tiên lại Product Backlog và Product Roadmap để đảm bảo tối ưu hóa giá trị mang lại.
 • 10:00 - 11:30: gặp gỡ với khách hàng và Development Team (Developer và Business Analyst) để khai thác các yêu cầu, củng số và làm rõ giải pháp nhằm đáp ứng các yêu cầu.
 • 13:30 - 14:30: Nghiệm thu các User Story được Development Team hoàn thành.
 • 14:30 - 15:30: Phản hồi về chất lượng sản phẩm với Development Team.
 • 15:30 - 16:30: Tham gia bàn giao các sản phẩm đến khách hàng, tư vấn hướng dẫn khách hàng cách sử dụng sản phẩm nhằm phát huy hiệu quả cao nhất
 • 16:30 - 17:00: Tham gia họp Retrospective Sprint Meetings với Development Team, cung cấp các phản hồi.

Khả năng cần có của Product Owner tại Magestore

Product Owner thực tế là một vị trí Kinh doanh (Business), không phải là một vị trí kỹ thuật, vì vậy Magestore đòi họ Product Owner cần có các khả năng sau:

Khả năng cần có của Product Owner tại Magestore
Khả năng cần có của Product Owner tại Magestore

Am hiểu kinh doanh

Product Owner tại Magestore cần hiểu về kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh trong ngành bán lẻ và trong lĩnh vực dịch vụ phần mềm. Họ cũng cần phải hiểu biết về quản lý tài chính, chi phí, kênh bán hàng, marketing.

Khả năng giao tiếp và cộng tác

Giao tiếp giữa tất cả các thành viên Development Team là kỹ năng quan trọng nhất để bất kỳ dự án nào thành công. Team phải minh bạch và làm việc cùng nhau để đạt được mục tiêu chung. Điều quan trọng là mọi người trong Team phải cởi mở và giao tiếp hiệu quả.

Vì vậy Product Owner lại càng phải có kỹ năng giao tiếp tốt, có thể thích nghi với các Development Team và các loại tính cách khác nhau.

Product Owner cũng cần làm việc với khách hàng và ban giám đốc để hiểu tầm nhìn của và yêu cầu cua họ.

Khả năng cam kết

Product Owner phải cam kết về dự án và tầm nhìn đối với Team và khách hàng. Họ cần có mặt ở tất cả các cuộc họp và làm việc với tất cả các thành viên trong Team. Điều quan trọng là họ phải hợp tác với tất cả mọi người. Hơn nữa.

Khả năng nói không

Product Owner phải đón nhận phản hồi từ khách hàng và hướng dẫn Development Team  thực thi yêu cầu. Product Owner phải biết nói không trước các yêu cầu không hợp lý hoặc yêu cầu có giá trị thấp. Nếu cái gì cũng làm, toàn bộ quá trình phát triển sẽ tốn kém, dự án sẽ mất tập trung và có thể không thực sự giải quyết được vấn đề kinh doanh.

Tầm nhìn

Product Owner cần nhìn thấy toàn bộ tầm nhìn của sản phẩm và điều khiển con tàu tiến về phía trước. Product Owner cần truyền đạt rõ ràng tầm nhìn giữa nhiệm vụ nhỏ trong tuần và mục tiêu kinh doanh lớn hơn

Khả năng Phản biện

Product Owner luôn luôn tò mò, đặt câu hỏi "Tại sao" và "Như thế nào" dưới góc nhìn kinh doanh và phát triển sản phẩm

Về chung một nhà với Magestore

More Articles